clanak False

Povjerenstvo za pripremu Nacrta odluke o zaštiti izvorišta

10.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
  
 
Povjerenstvo za pripremu
Nacrta odluke
o zaštiti izvorišta

 
(10.1.2024.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Ana Pavičić-Kaselj, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
 
- za zamjenu predsjednice:
mr. sc. Sandra Hamin, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost,
 
- za članove:
Anđela Kuzman, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Služba zaštite i korištenja voda,
Ana Imprić, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost,
Vinka Karić, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije,
Branka Mrakužić, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo,
Dragan Čupić, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za pravne i financijske poslove,
Radovan Simović, Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, Sektor za građenje komunalne infrastrukture i održavanje javnoprometnih površina
Ivan Lončarić, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
Ivica Horvatinović, Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
Denis Begić, Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
mr.sc. Gordana Matašin, Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo,
Renata Kolačević, Hrvatske vode,
mr.sc. Antonijo Martinuš, Hrvatske vode,
Božo Vujanić, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.,
mr.sc. Krešimir Čupić, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba