clanak False

Povjerenstvo za praćenje provedbe izvannastavne aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja „Zajednica aktivnih građana“ (ZAG) u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba

25.04.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
praćenje provedbe
izvannastavne

aktivnosti građanskog
odgoja i obrazovanja
„Zajednica aktivnih građana“
(ZAG) u

osnovnim i
srednjim školama
Grada Zagreba

 
(25.4.2024.)
 
 
 
- za predsjednika:
Tomislav Reškovac;
 
- za članove:
Monika Pažur,
Gordana Ljubas,
Ivana Plazonić,
Ana Šutalo Barić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba