clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa na javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama iz proračuna Grada Zagreba

19.07.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo
za ocjenjivanje
prijavljenih programa
na javni natječaj
za financiranje
trogodišnjih
programa udruga
iz područja razvoja
mreže socijalnih
usluga usmjerenih
prioritetnim
korisničkim skupinama
iz proračuna
Grada Zagreba

(15. 6. 2023.)
 
(izmjena 19.7.2023.)
 
 
- predsjednica:
Marija Antić;
 
- članovi:
Ivana Nikčević,
Sanja Bunić,
Martina Rojnić Kuzman,
Mia Kevo,
Marijana Rimanić,
Dženana Kalamujić.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba