clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje iz proračuna Grada Zagreba

29.03.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i projekata
na javni natječaj za
financiranje programa
i projekata udruga iz

područja međugradske i međunarodne suradnje
iz proračuna
Grada Zagreba

 
(4.4.2022.)
(Izmjena 28.6.2022.)
(izmjena: 29.3.2023.)

 
 
- za predsjednicu:
Senada Selo Šabić;
 
- za članove/ice:
Tomislav Kevo,
Mladenka Majerić,  
Mirna Vlašić, 
Renata Arar, 
Vesna Šimić, 
Tihana Marić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba