clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

22.02.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i projekata
na javni natječaj za
financiranje programa i
projekata udruga iz
područja socijalnog i
humanitarnog značenja
za unapređenje kvalitete
života osoba
s invaliditetom

(13.8.2021.)
(izmjena 30.8.2021., 10.3.2022., 5.4.2022., 18.5.2022., 21.6.2022.)
(izmjena: 22.2.2023.)
 
- za predsjednicu:
Barbara Lovrić;
 
- za članove:
Tihomir Žiljak,
Tatjana Tihomirović
Marija Brajdić Vuković,
Kristina Mostarac
Mateja Petrić   
Petar Jandrić.
 
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba