clanak False

Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama

22.09.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
dodjelu potpora
male vrijednosti za

sufinanciranje
proizvodnje i objave
programskih sadržaja u

elektroničkim publikacijama
(13. 9. 2022.)
(izmjena 22.9.2022.)

 
- predsjednik:
Maja Novoselec;
 
- članovi:
Andrea Milat,
Antonija Letinić,
Hajrudin Hromadžić,
Denis Romac.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba