clanak False

Grad Zagreb nominiran je za nagradu Europske socijalne mreže

09.05.2022.
Grad Zagreb nominiran je za nagradu Europske socijalne mreže/European Social Network: Europske nagrade za socijalne usluge/European social services awards za 2021. u kategoriji Izvanredni tim.
 
Grad Zagreb nominiran je za projekt „Centar za integraciju“, kojeg provodi u suradnji sa partnerskim organizacijama: Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“, Dom nade – udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama i Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ Zagreb.

Projekt se sufinancira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a ima za cilj poboljšanje perspektive socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebice starije žrtve obiteljskog nasilja), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje) kroz Centar za integraciju Grada Zagreba,  integrirajući  kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u Karlovačku, Krapinsko-zagorsku, Osječko-baranjsku i Šibensko-kninsku županiju.

Tim Gradskog ureda za socijalu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba unatrag desetak godina promicao je, razvijao i provodio ideju u cilju pomoći teže zapošljivim skupinama građana, a projekt „Centar za integraciju“ nastao je kao kvalitetan nastavak projekta „ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“ ali sa širim obuhvatom korisničke skupine.
 
Svečana dodjela nagrada održana je 1. travnja 2022. godine u Bruxellesu.

Popis nominiranih kandidata i dobitnika nagrada po kategorijama objavljen je na web stranici: https://essa-eu.org/ .
 
 

Aktualnosti / događanja