clanak False

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA CJELOVITE OBNOVE OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESU NA OBJEKTU PRVE EKONOMSKE ŠKOLE, II. FAZA

17.01.2023.
17.01.2023. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove: STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA CJELOVITE OBNOVE OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESU NA OBJEKTU PRVE EKONOMSKE ŠKOLE, II. FAZA

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7131328

Javna nabava - postupci obnove