clanak False

IZVEDBA RADOVA CJELOVITE KONSTRUKTIVNE OBNOVE OBJEKTA NAKON POTRESA NA LOKACIJI PU MAKSIMIR, PETROVA 116

19.01.2022.
19.1.2022. u EOJN objavljen je postupak nabave: IZVEDBA RADOVA CJELOVITE KONSTRUKTIVNE OBNOVE OBJEKTA NAKON POTRESA
NA LOKACIJI PU MAKSIMIR, PETROVA 116

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5871051
 

Javna nabava - postupci obnove