clanak False

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR, REMETINEČKI GAJ 14

30.11.2022.
30.11.2022. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave – postupci obnove: 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR, REMETINEČKI GAJ 14

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6970974

Javna nabava - postupci obnove