clanak False

RADOVI SANACIJE OŠTEĆENJA OD POTRESA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ISTOK, ŠVARCOVA 20

02.03.2022.
02.03.2022. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove: RADOVI SANACIJE OŠTEĆENJA OD POTRESA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ISTOK, ŠVARCOVA 20

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6024300

Javna nabava - postupci obnove