clanak False

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU KONSTRUKCIJE ZGK "KOMEDIJA", KAPTOL 9, ZAGREB

07.04.2022.
06. 04. 2022. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove:
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU KONSTRUKCIJE ZGK "KOMEDIJA", KAPTOL 9, ZAGREB
 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6154405

Javna nabava - postupci obnove