clanak False

NABAVA OPREME ZA ČUVAONICU

02.05.2022.
Dana 2.5.2022. u EOJN RH objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove:
NABAVA OPREME ZA ČUVAONICU
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6242529
Na https://eojn.nn.hr

Javna nabava - postupci obnove