clanak False

SANACIJA OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM NA OBJEKTU MUZEJA PRIGORJA

23.08.2022.
23.08.2022. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave-postupci obnove SANACIJA OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM NA OBJEKTU MUZEJA PRIGORJA
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6623153
 

Javna nabava - postupci obnove