clanak False

Stručni nadzor nad radovima cjelovite obnove oštećenja nastalih u potresu na objektu gimnazije Tituša Brezovačkog - II. faza

21.07.2022.
20. 07. 2022. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove:  
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA CJELOVITE OBNOVE OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESU NA OBJEKTU GIMNAZIJE TITUŠA BREZOVAČKOG - II. FAZA

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6515264

Javna nabava - postupci obnove