clanak False

SANACIJA UPRAVNE ZGRADE NA GROBLJU MIROGOJ

23.03.2023.
23.3.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
SANACIJA UPRAVNE ZGRADE NA GROBLJU MIROGOJ
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7366830
 

Javna nabava - postupci obnove