clanak False

ISTRAŽNI GEOTEHNIČKI RADOVI NA ARKADAMA I CRKVI KRISTA KRALJA NA GROBLJU MIROGOJ

08.06.2022.
Dana 08.06.2022. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave-postupci obnove za predmet nabave: ISTRAŽNI GEOTEHNIČKI RADOVI NA ARKADAMA I CRKVI KRISTA KRALJA NA GROBLJU MIROGOJ
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6371554

Javna nabava - postupci obnove