clanak False

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE ZGRADE GRADSKE VIJEĆNICE - TRG STJEPANA RADIĆA 1

11.09.2023.
Dana 11.09.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave obnove za predmet:
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE ZGRADE GRADSKE VIJEĆNICE - TRG STJEPANA RADIĆA 1
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8016071
 

Javna nabava - postupci obnove