clanak False

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE ZGRADE GRADSKE UPRAVE - DRAŠKOVIĆEVA ULICA 15

20.09.2023.

Dana 20.9.2023. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave – postupci obnove:

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE ZGRADE GRADSKE UPRAVE - DRAŠKOVIĆEVA ULICA 15

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8070472

Javna nabava - postupci obnove