clanak False

Javna nabava

26.01.2017.

Gradski ured za financije i javnu nabavu Grada Zagreba nalazi se na adresi:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, Upravna zgrada broj 1, I. kat

Pristup Uredu moguć je s ulaza Zapad i s ulaza Jug zgrade Zagrebačkog velesajma.

 

"Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16 ) Grad Zagreb kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.
OMČEK, obrt za usluge, vl. Iva Mertić Tomašević, Ulica Matije Valjavca 8, Zagreb
STOLARIJA ŠANTEK, vl.Tomislav Šantek, Lazina Čička 144A, Novo Čiče
DOMILL, obrt za čišćenje i prijevoz, vl.Maja Rogina, Zavidovićka 6, Zagreb
OPG "ZLATKO KATIĆ", Martinečka cesta 85, Zlatar
MJENJAČNICA, TRGOVINA I USLUGE, vl.Oliver Kapac, Gornji Macelj 43B, Gornji Macelj
OPG "GRDINIĆ VIŠNJICA", Kolodvorska 42, Pavlovac
AVATAR STUDIO d.o.o., Toplička 86, Donja Stubica
Napomena: ovaj popis važeći je od dana objave, odnosno od 20.07.2021.
 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016)  naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 200.000,00 kuna, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 500.000,00 kuna.