clanak False

SANACIJA OŠTEĆENJA OD POTRESA POLIKLINIKE ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU – SRČANA - DRAŠKOVIĆEVA 13, II. FAZA

14.02.2024.
Dana 14.02.2024. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove 
SANACIJA OŠTEĆENJA OD POTRESA POLIKLINIKE ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU – SRČANA - DRAŠKOVIĆEVA 13, II. FAZA
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8572750

Javna nabava - postupci obnove