clanak False

IZVEDBA RADOVA CJELOVITE KONSTRUKTIVNE OBNOVE OBJEKTA NAKON POTRESA NA LOKACIJI REPUBLIKE AUSTRIJE 18

21.01.2022.
20.1.2022. u EOJN objavljen je postupak nabave: Izvedba radova cjelovite konstruktivne obnove objekta nakon potresa na lokaciji Republike Austrije 18

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5877861

Javna nabava - postupci obnove