clanak False

Prostorno programska studija održivog razvoja RSC Jarun - online anketa

18.03.2024.
U sklopu izrade Prostorno programske studije održivog razvoja RSC Jarun, Grad Zagreb provodi istraživanje stavova građanki i građana o kvaliteti i doživljaju Jaruna, načinima njegova korištenja, dostupnosti i drugim važnim pitanjima.

Ciljevi ovog upitnika dvojaki su: 
  • kratkoročni - identifikacija trenutnih potreba korisnika, zahtjeva zaštite okoliša u ravnoteži s gospodarskim aspektima razvoja Jaruna; 
  • dugoročni - definiranje koncepta razvoja RSC Jarun u kontekstu dugoročnih ciljeva razvoja Grada Zagreba. 

Prostorno programska studija održivog razvoja RSC Jarun izrađuje se kao stručna podloga, odnosno polazište za Program za izradu Urbanističkog plana uređenja RSC Jarun. Ova je studija temelj za strukturirani i održivi razvoj Jaruna te će omogućiti da Jarun u narednim desetljećima zadovoljava potrebe građanki i građana za sportom i rekreacijom.

Pozivamo vas da ispunite anketu i date svoj doprinos razvoju Jaruna. 
Anketu možete popuniti do 5. travnja (uključivo), a pristupiti joj možete ovdje.
 

Više informacija o anketi:
  • Anketa je podijeljena u više tematskih blokova o kvaliteti i doživljaju prostora, načinima korištenja prostora, dostupnosti RSC Jaruna i dodatnim pitanjima o temi istraživanja.
  • Sudjelovanje je u potpunosti anonimno (ne bilježe se IP adrese), uz zajamčenu zaštitu povjerljivosti podataka u skladu s etičkim principima i zakonskim propisima. 
  • Sudjelovanje je u potpunosti dobrovoljno te se ispunjavanje može prekinuti u bilo kojem trenutku
  • Sudionici nisu dužni odgovoriti na pitanja ukoliko to ne žele.
  • Svi sudionici trebaju biti punoljetne osobe.  
  • Izrazi koji se u ovoj anketi koriste u muškom rodu su rodno neutralni
  • Ispunjavanje ankete traje otprilike 15 minuta.
 
 

Aktualnosti