clanak False

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba primio predstavnike Savjeta mladih Grada Zagreba

24.12.2020.
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Mislav Herman primio je predstavnike Savjeta mladih Grada Zagreba. Predsjednica Savjeta mladih Lucija Topolovec, zamjenik predsjednice Savjeta mladih Domagoj Bačić i član Savjeta mladih Maks Prebeg predstavili su svoje prijedloge čijom bi realizacijom unaprijedili suradnju sa svim tijelima lokalne samouprave te mjesne samouprave kako bi što bolje zastupali interese mladih u Gradu Zagrebu.

Između ostalog, teme razgovora bile su suradnja Savjeta mladih s predstavničkim tijelom, veća involviranost u rad vijeća gradskih četvrti, izrada Programa za mlade Grada Zagreba te promoviranje strukovnih škola Grada Zagreba.

Mladi su mi izuzetno bitni zato što sam i ja kao mlad krenuo aktivno u cijelu ovu priču kao predsjednik Studentskog zbora na Medicinskom fakultetu tako da razumijem i cijenim politiku mladih. Zato je moj prvi službeni sastanak kao predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba upravo sa vama, rekao je predsjednik Gradske skupštine u uvodu.

Mi smo se prvenstveno željeli s vama upoznati i predstaviti vam se. Nama je bitno da možemo imati direktan uvid u rad radnih tijela Gradske skupštine. Nadalje bismo željeli unutar mogućnosti koje nam daje zakonski okvir, biti prisutni i na razini gradskih četvrti, željeli bismo skinuti i stigmu sa strukovnih škola i zanimanja te na taj način sudjelovati u sprečavanju nestanka starih zanata i obrta, rekla je predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba.

Aktualnosti