landing
Sport je sastavni dio kulture pojedinca i suvremenog društva u cjelini. Bavljenje sportom ima veliku zdravstvenu i odgojnu ulogu, posebno kod mladih ljudi, donosi brojne fizičke i mentalne prednosti te promiče demokratski i uključiv karakter društva jednakih mogućnosti.
Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba svake se godine utvrđuju javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz gradskog proračuna.
Javne potrebe u sportu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Zagreb:
 
 1. poticanje i promicanje sporta;
 2. provođenje sportskih aktivnosti, djece, mladeži i studenata;
 3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza;
 4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša;
 5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu;
 6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana;
 7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba;
 9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.
 
Osim poticanja i ulaganja u sport i sportske djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređivanju sportskog života, Grad Zagreb posebnu pažnju pridaje i društveno-političkoj viziji razvoja položaja mladih, koji čine petinu populacije Grada Zagreba. Glavni strateški dokument za mlade Grada Zagreba jest Program za mlade Grada Zagreba koji sadržava sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za kvalitetan razvoj mladih.
Ciljevi programa i projekata za mlade su:
 
 1. poticati mlade da postanu aktivni građani, nositelji solidarnosti i pozitivnih promjena koji se vode vrijednostima EU-a i europskim identitetom, njegujući nacionalnu pripadnost i lokalno podrijetlo;
 2. poboljšati odluke organizacija civilnog društva koje će utjecati na mlade u svim područjima (zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje itd.);
 3. pridonijeti iskorjenjivanju siromaštva mladih i svih oblika diskriminacije
 4. promicati socijalnu uključenost mladih.
Gradska skupština Grada Zagreba Odlukom o osnivanju Savjeta Mladih Grada Zagreba osnovala je Savjet mladih Grada Zagreba kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba, koje kontinuirano promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

VAŽNO - OBAVIJEST STRANKAMA 


S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju uzrokovanu širenjem bolesti COVID-19, a u svrhu zaštite zdravlja ljudi ovim putem obavještavamo da se svi zahtjevi i popratna dokumentacija vezani za rad Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade podnose preporučeno putem zemaljske pošte na adresu: Vlaška 106-108, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte.

Za sve dokumente koji se preuzimaju osobno (npr. rješenja) potrebna je prethodna najava telefonskim putem, odnosno putem elektroničke pošte.
 

Find more