clanak False

Vježba "Ciglana 2019"

15.10.2019.

Danas je na lokaciji ciglana Črnomerec održana vježba civilne zaštite Grada Zagreba „Ciglana 2019“ – u organizaciji Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.
 Vježba simulira zajedničko djelovanje specijalističkih i općih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba te operativnih snaga u slučaju jakog potresa.
Prema scenariju, 12. listopada 2019. u 7:30 sati, Zagreb je pogodio jak potres magnitude 5,1 stupnjeva po Richterovoj ljestvici, s epicentrom u Kašini. Zbog velike magnitude potresa, došlo je do oštećenja zgrade stare Ciglane u kojoj se nalaze i poslovni prostori. Ured za upravljanje u hitnim situacijama zaprimio je dojavu o većem broju ozlijeđenih osoba, te je mobilizirao postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba i uputio ih na lokaciju. Također, na lokaciju su izašle i PU zagrebačka, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u ruševinama okupile su se na zbornom mjestu u dvorištu Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja na Ksaveru te sukladno planu, izašle na teren i krenule s aktivnostima pretraživanja i spašavanja. Zbog jačine potresa Ured je mobilizirao i postrojbe civilne zaštite opće namjene gradskih četvrti Podsljeme, Maksimir, Gornji grad – Medveščak i Donji grad čije je zborno mjesto na Trgu Stjepana Radića ispred zgrade Gradskog poglavarstva. Operativne snage izvršavaju svoje zadaće i pružaju operativnu potporu spasiteljima.
Cilj vježbe je uvježbavanje pretraživanja terena i spašavanja iz ruševina, komunikacija između različitih hitnih službi u uvjetima pada sustava primarnih veza te testiranje alternativnih načina komunikacije putem satelitske infrastrukture, trijaža i pružanje hitne medicinske pomoći u slučaju jakog potresa.
Nositelj vježbe je Ured za upravljanje u hitnim situacijama, a na vježbi je sudjelovalo oko 170 pripadnika civilne zaštite i operativnih snaga i to: postrojbe civilne zaštite opće namjene gradskih četvrti Podsljeme, Maksimir, Gornji grad – Medveščak i Donji grad, Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava zagrebačka, Ravnateljstvo civilne zaštite – područni ured Zagreb, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Hrvatska Gorska služba spašavanja – Stanica Zagreb, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Zagrebački speleološki savez, Zagrebački radio-amaterski savez i udruge za obuku potražnih pasa KOSSP i HUOPP.
 

Aktualnosti