clanak False

Podjela zahvalnica 26.09.2019.

26.09.2019.
Ured za upravljanje u hitnim situacijama podijelio je zahvalnice službama koje su učestvovale u intervenciji gašenja požara reciklažnog dvorišta Prudinec.

Aktualnosti