clanak False

EDUKACIJA ČLANOVA VIJEĆA ZA PREVENCIJU GRADSKIH ČETVRTI GRADA ZAGREBA

30.04.2024.
Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost održao je trodnevnu edukaciju pod nazivom „Europski prevencijski univerzalni kurikulum za ključne ljude – EUPC“ u terminu 25. - 27. travnja 2024. u prostorijama Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu  i sigurnost, Branimirova ulica 71b.

Edukaciju su održale stručnjakinje s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof.dr.sc. Martina Ferić, dr.sc. Matea Belošević i Katarina Serdar, mag.paed.soc. 

Ovaj kurikulum posebno je oblikovan za ključne ljude - donositelje odluka, tvorce javnog mišljenja i kreatore politika kako bi stekli osnovna znanja o najučinkovitijim znanstveno utemeljenim preventivnim intervencijama i pristupima.  Glavni cilj EUPC edukacije je izgraditi međunarodne prevencijske kapacitete i povećati broj stručnjaka u području prevencije te time smanjiti zdravstvene, socijalne i gospodarske poteškoće povezane s uporabom sredstava ovisnosti i drugim rizičnim ponašanjima.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u edukaciju svim članovima Vijeća za prevenciju gradskih četvrti Grada Zagreba.

Aktualnosti