clanak False

Javnosti predstavljen Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari

29.01.2020.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama izradio je Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari na području postrojenja u industrijskoj zoni Žitnjak. Planom su obuhvaćena postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d. 

Planom su utvrđene vrste opasnosti i moguće posljedice velike nesreće na ljude, materijalna dobra i okoliš izvan postrojenja. Osim toga, utvrđeni su i preventivni postupci i mjere koje treba poduzeti kako bi se posljedice velike nesreće izvan područja postrojenja umanjile. Posebno su obrađeni kratkoročni žurni postupci i mjere za uklanjanje neposrednih posljedica po ljude, materijalna dobra i okoliš koji se trebaju poduzeti odmah te postupci i mjere koje se nakon žurnih trebaju provesti u periodu do potpune sanacije posljedica velike nesreće. Posebni dio plana su kartografski prikazi zona i smjerova evakuacije stanovništva u slučaju velike nesreće unutar postrojenja.
Vanjski plan je izrađen na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba, Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba te temeljem Izvješća o sigurnosti i Unutarnjih planova za područje obrađenih postrojenja. Za izradu su korišteni podaci iz registra Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (registar postrojenja s opasnim tvarima – ROPT baza podataka), a Plan je dostupan na poveznici https://www.zagreb.hr/vanjski-plan-zastite-i-spasavanja-u-slucaju-nesrec/154536
 


 
 

Aktualnosti