clanak False

Preventivne mjere sprječavanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

14.10.2019.
Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih svinja i okolišu, a veliki je problem i cijeloj Europskoj uniji zbog činjenice da se bolest nezaustavljivo širi Europom. ASK nije zabilježena na području Hrvatske pa su dosadašnje aktivnosti Ministarstva poljoprivrede usmjerene na prevenciju i nadzor populacije domaćih i divljih svinja.

Iz tih razloga Ministarstvo je donijelo Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Hrvatske, kako bi cijeli sektor svinjogojstva u Hrvatskoj (proizvodnja, prerada, prodaja svježeg svinjskog mesa) sačuvali od pojave ove zarazne bolesti.

Također je donijeta i Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (Narodne novine 115/18), koja određuje smanjenje brojnog stanja divljači svinja divlja (Sus scrofa L.) na cijelom području Republike Hrvatske, i obavezuje sve lovce i lovoovlaštenike, te s njom u vezi i Uputa o dostavi uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih (Sus scrofa L.), u svrhu pregleda na trihinelozu i dodatna pojašnjenja odredbi Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači.
 

ASK NACIONALNI KRIZNI PLAN
 

 


Aktualnosti