clanak False

Obavijest vinogradarima

05.07.2018.
Zlatna žutica vinove loze (Grapevine flavescence dorée) najopasnija je karantenska bolest vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi brzo se širi te čini velike štete, koje se očituju u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Zarazu širi američki cvrčak (vektor- prijenosnik bolesti) kojeg je potrebno suzbijati. 
 
SIMPTOMI BOLESTI

Na vinovoj lozi simptomi bolesti postaju vidljivi koncem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi na listu:
 • kod bijelih sorti grožđa rubovi listova se uvijaju prema naličju tako da list poprima „kopljast“ izgled, nepravilno žut i krut koji se na dodir drobi,
 • kod crvenih sorti grožđa listovi crvene, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti grožđa.
Simptomi na mladicama:
 • skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene te se tokom zime smrznu i na kraju propadnu.
Simptomi na grozdovima:
 • cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ukoliko se simptomi pojave nakon završene cvatnje grozd postupno vene i ne dozrijeva.
 
SUZBIJANJE 
 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome,
 • Praćenje pojave prijenosnika bolesti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča,
 • Suzbijanje američkog cvrčka 
  • u zaraženom i sigurnosnom području (u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze);      
  • u nezaraženom području (samo u rasadnicima vinove loze),
 • Krčenjem zapuštenih vinograda,
 • Uništavanjem obične pavitine (Clematis vitalba).
 
ZA SUZBIJANJE AMERIČKOG CVRČKA U VINOGRADIMA PRPORUČUJE SE NAJMANJE DVA TRETIRANJA REGISTRIRANIM INSEKTICIDIMA
 1. Prvo tretiranje se obavlja nakon cvatnje, u prvoj polovici lipnja,
 2. Drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvog,
 3. Treće tretiranje obavlja se krajem srpnja ili početkom kolovoza, ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri i više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ljepljivoj ploči.
 
Pojava zlatne žutice u Hrvatskoj za sada je ograničena samo na pojedina vinogorja, te su sukladno tome određena i proglašena demarkirana područja, područja koja uključuju jedno ili više zaraženih područja koja ih okružuju.
Zaraženo područje je područje u kojem je laboratorijskim analizom potvrđena prisutnost štetnog organizma i u kojem se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma.
 
VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze i ukoliko uoče simptome zaraze tebaju odmah izvijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora ili Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. 
Posjednici vinograda također su obvezni provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
(Narodne novine, 48/2018).

Aktualnosti