clanak False

Javni poziv šumoposjednicima u Parku prirode Medvednica

03.09.2018.
Grad Zagreb je u pripremi projekta izgradnje šumske makadamske prometnice „Lipje- Blažur“ u Parku prirode Medvednica, radi prijave na operaciju 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja. Ispod teksta je moguće vidjeti idejno rješenje za izgradnju ove prometnice.
Opći cilj projekta je unaprijediti održiv razvoj Parka prirode Medvednica, a specifični unaprijediti održivo i ekonomično gospodarenje šumama u Parku prirode Medvednica uz angažiranje i uključivanje privatnih šumoposjednika u provedbu projekta. Izgradnjom prometnice poboljšala bi se učinkovitost gospodarenja šumama, ali i smanjila vršna opterećenost Sljemenske ceste. Rezultat projekta bila bi izrađena šumska makadamska prometnica u duljini od 2,5 km, koja bi bila u funkciji gospodarenja ukupno 355 ha šuma, od čega je 345 ha državne, a 10 ha šume privatnih šumoposjednika.

Grad Zagreb u postupku prijave mora priložiti i suglasnost za provedbu ulaganja svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju u vlasništvu i/ili posjedu ili gospodare zemljištima obuhvaćenim ulaganjem.

Analizom trase buduće prometnice utvrđeno je da ona zahvaća posjed 39 šumoposjednika, od čega su Hrvatske šume d.d. posjednik državnih šuma, a 38 šumoposjednika su posjednici privatnih šuma. U prilogu je moguće vidjeti pregled katastarskih čestica koje bi ušle u obuhvat zahvata s upisanim šumoposjednicima prema stanju u web stranici www.katastar.hr na dan 1.12.2017.

Slijedom navedenog pozivaju se šumoposjednici katastarskih čestica obuhvaćenih ulaganjem da se pismeno očituju o suglasnosti na opisani zahvat.
 
R.br. Katastarska općina Broj katastarske čestice Ukupna površina čestice (ha)
1 Šestine 5730 1,2872
2 Šestine 5731 1,2876
3 Šestine 5732 0,6532
4 Šestine 5733 0,6535
5 Šestine 5734 0,2600
6 Šestine 5735 0,2604
7 Šestine 5753 1,1035
8 Šestine 5754 0,4262
9 Šestine 5755 0,6870
10 Šestine 5756 0,6769
11 Šestine 5760 0,6870
12 Šestine 5761 0,6197
13 Šestine 5763 0,9786
14 Šestine 5764 0,4895
15 Šestine 5690 0,0187
16 Šestine 5697 1,1063
  
Obrazac suglasnosti može se potpisati u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, soba 319 ili 315, svakog radnog dana od 9 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom do 18 sati u prostoriji dežurnog službenika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

Obrazac suglasnosti je moguće isprintati i kod kuće, potpisati i potom dostaviti i na sljedeće načine:
1. poštom na Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, s naznakom: „SUGLASNOST NA IZGRADNJU ŠUMSKE PROMETNICE LIPJE-BLAŽUR“
2. elektronskom poštom- potpisani i potom skenirani dokument moguće je dostaviti na adresu: ankica.busic@zagreb.hr
 
Službene osobe Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo telefonski će kontaktirati svakog šumoposjednika za kojeg će biti moguće utvrditi kontakt podatke.

Za sve dodatno potrebne informacije molimo da se javite na telefone 01/658-5602 (Ankica Bušić) ili 01/658-5683 (Vlasta Ranogajec).
 

Idejno rješenje

Suglasnost

 


 

Aktualnosti