clanak False

Javno otvaranje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba

08.05.2020.
Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba od 24.02.2020., KLASA: 021-05/20-01/34, URBROJ: 251-01/03-20-6, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba objavljuje
 
 
                                                           OBAVIJEST
                                         o javnom otvaranju ponuda
 
 
Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba KLASA: 021-05/20-01/34, URBROJ: 251-01/03-20-6, objavljenog na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Zagreba i na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr  24.02.2020. godine provest će se  
 
 
                                         dana    11.05.2020. godine u   10:00 sati
                           u velikoj dvorani, III kat, Avenija Dubrovnik 12, Novi Zagreb

             
                         Grad Zagreb                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Aktualnosti