clanak False

Pilot projekt jedinstvenog obrasca dentalnog statusa „Zubna putovnica „

 
16.02.2017.
  Jedinstveni dentalni obrazac „Zubna putovnica“
 
Oralno zdravlje je sastavni dio općeg zdravlja i važan čimbenik ukupne kvalitete života. Samo zdrava usna šupljina omogućuje prehranu, govor i socijalni kontakt bez ikakvih poteškoća. Jedna od najčešćih bolesti usta, karijes, još uvijek zauzima neslavno prvo mjesto među najraširenijim bolestima u svijetu.
Prosječni KEP (karijes, ekstrakcija, plomba) indeks dvanaestogodišnjaka u Republici Hrvatskoj iznosi 3,99. Od zemalja EU, jedino Bugarska ima višu vrijednost KEP indeksa (4,4). Da bi se unaprijedilo dentalno zdravlje u RH donesen je 2014. godine Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja.
Jedna od aktivnosti koja bi trebala pridonijeti provedbi ovog Plana je i izrada jedinstvenog obrasca dentalnog statusa „Zubna putovnica“. Naime, iako je pri sistematskom pregledu za upis u osnovnu školu školskom liječniku neophodno donijeti potvrdu doktora dentalne medicine, ne postoji jedinstveni obrazac koji se koristi pri upisu u školu. Do sada su obrazac dentalnog statusa, sa bilježenjem  KEP indeksa,  imale samo neke županije, dok se u većini slučajeva pri upisu koriste potvrde različitih sadržaja i oblika.
Obrazac koji se započeo primjenjivati, sastoji se od dentalnog statusa (KEP indeks), najmanje jednog preventivnog postupka i termina za kontrolni pregled (za 6 mjeseci) ili liječenje (unutar 30 dana) koje je potrebno dati djetetu u pisanom obliku.
Pilot projekt je započeo u rujnu početkom školske 2016./2017. godine u 6. razredima osnovne škole u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji kada su učenici zajedno s pozivom na cijepljenje protiv hepatitisa B dobili i dentalni obrazac koji je potreban za pregled kod doktora dentalne medicine. Nakon pregleda djeteta, roditelj/staratelj/dijete ispunjeni dentalni obrazac donosi školskom liječniku kod dolaska na cijepljenje protiv hepatitisa B (na prvu ili jednu od sljedećih doza cijepljenja).
Od proljeća 2017. godine, pregledom će biti obuhvaćena i generacija učenika 1. razreda osnovne škole u školskoj godini 2017./2018. koji moraju prije upisa u školu donijeti potvrdu doktora dentalne medicine kod dolaska na sistematski pregled kod školskog liječnika. U projekt se uključuju još tri županije Sisačko-moslavačka i Vukovarsko-srijemska županija te Grad Zagreb.
Projekt provodi Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar, Grada Zagreba, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke  i Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Hrvatskom komorom dentalne medicine (HKDM).
Uzevši u obzir da briga za oralno zdravlje postaje zdravstveni i društveni prioritet na nacionalnoj razini ovim se želi potaknuti roditelje i djecu na redovite preventivne preglede i pravovremenu sanaciju, a doktore dentalne medicine podsjetiti na važnost preventivnih pregleda i postupaka. Razvijanje svijesti kod pacijenata i podučavanje o važnosti preventivnih postupaka i očuvanju oralnog zdravlja u konačnici mogu utjecati na uspješnost prevencije oralnih bolesti.
Usprkos velikim naporima uloženim u očuvanje oralnog zdravlja, ne samo u Hrvatskoj, već u čitavom svijetu, bolesti usne šupljine su u porastu. Sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije u djece stanje oralnog zdravlja procjenjujemo nalazom karijesa, dok kod odraslih, uz karijes procjenjujemo i stanje parodonta. Od 1938. godine KEP (karijes, ekstrakcija, plomba) indeks postaje relevantan u praćenju distribucijskih trendova karijesa kojima se SZO koristi u svojoj procjeni oralnoga zdravlja, a pokazuje intenzitet, odnosno učestalost karijesa.
Prevalencija karijesa u svijetu bilježi pad u razvijenim zemljama zbog bolje organizacije dentalne zdravstvene zaštite, dostupnosti fluoridnih preparata, poboljšanja oralne higijene i bolje svijesti o nastanku karijesa. Zapadne i sjeverne europske zemlje bilježe trend smanjenja karijesa, a u državama istočne i srednje Europe ostaje i dalje javnozdravstveni problem.
 
 http://www.hzjz.hr/novosti/zubna-putovnica/

ARHIVA