clanak False

Edukativni paket: Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja_Mjesec borbe protiv ovisnosti

07.12.2020.
U okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a složile su edukativni paket pod nazivom "Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja".

Isti se sastoji od Radnog materijala za učitelje/nastavnike te tematskih letaka i infografika za učenike i roditelje.
 
Preventivne aktivnosti u okviru Radnog materijala namijenjene su učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Imaju za cilj potaknuti učenike na kritičko promišljanje o rizičnim oblicima ponašanja u domeni ovisnosti, unaprijediti njihove socijalno-emocionalne kompetencije te doprinijeti lakšem savladavanju izazova adolescencije kao i razvoju zdravog i odgovornog ponašanja. Aktivnosti se mogu realizirati u okviru Satova razrednika, kao dopuna preventivnom radu i/ili razrednim i školskim projektima te činiti sastavni dio Školskog preventivnog programa tj. Preventivne strategije ustanove.

Provedbom aktivnosti može se doprinijeti ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema "Osobni i socijalni razvoj" i "Zdravlje".

Prvi dio materijala usmjeren je razdoblju adolescencije te je oblikovan u kraći stručni tekst, nakon čega slijedi dio s prijedlozima niza preventivnih aktivnosti i pripadajućih radnih listova za učenike.

Uz to, sastavni dio paketa su i letci/infografike za učenike ("Kameleon - Prilagođavaš li svoje boje kako bi se uklopio?""Potrebe: Kako ih zadovoljiti i biti u balansu?""Virtualni self - Tko sam ja online?"i njihove roditelje ("Kako je biti roditelj adolescenta?""Kako razgovarati s djecom o sredstvima ovisnosti?""Možemo li biti ovisni o ponašanju?""Kockanje_Za početak, dobro je znati...""Prekomjerno korištenje interneta - Kada puno postaje previše?"). 

Materijal Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja 

Dodatni materijali
 

ARHIVA