clanak False

Dan crvenih haljina

06.02.2020.
Žene imaju veći rizik za razvoj moždanog udara nego muškarci. Jedna od pet žena izložena je nastanku moždanog udara, za razliku jednog od šest muškaraca. Većina se rizičnih čimbenika povezanih s moždanim udarom češće pojavljuje u žena ili su povezani sa ženskim spolom. Radi toga je iznimno važno biti svjestan faktora rizika te poduzeti odgovarajuće mjere koje smanjuju šanse za nastanak moždanog udara i njegovih posljedica. Iskustva su pokazala da žene imaju teže posljedice moždanog udara: ozbiljniji poremećaj kognitivnih funkcija, povećan rizik od depresije kao i veću vjerojatnost institucionalizacije.

Moždani udar je moguće spriječiti, moguće je postići dobar oporavak i povećati kvalitetu života oboljelih  ako znamo činjenice o moždanom udaru: uzrok i simptome,  kako smanjiti rizik, te ako uz to postoji odgovarajuća kvalitetna zdravstvena skrb, njega i potpora kao i okruženje koje potiče zdravo ponašanje.

Samo zajedno, edukacijom i medicinskog osoblja i građana, promocijom i poticanjem javnozdravstvenih akcija i poruka, možemo pridonijeti smanjenju stope umrlih od moždanog udara, kao i stope invalidnosti kao posljedice moždanog udara.


O javnozdravstveno – edukativnoj kampanji „Dan crvenih haljina“:

U Hrvatskoj je „Dan crvenih haljina“ održan prvi puta 2019. godine, prvog petka u veljači.

U sklopu javnozdravstvene akcije "Dan crvenih haljina" održava se niz manifestacija tijekom kojih se nastoji podići svijest o specifičnostima moždanog udara u žena te mogućnostima prevencije i liječenja ove bolesti.
 
„Dan crvenih haljina“ promiče borbu žena o preuzimanju brige o vlastitom zdravlju budući da se većina moždanih udara može prevenirati zdravim stilom života, prepoznavanjem prisutnih čimbenika rizika, te njihovim liječenjem.
 
Usprkos preventivnim akcijama koje su do sada poduzimane i dalje se zamjećuje lošiji ishod moždanog udara u žena.
 
Svake godine moždani udar ubije dvostruko više žena nego karcinom dojke pa je iznimno važno biti svjestan čimbenika rizika te poduzeti odgovarajuće mjere koje smanjuju šanse za nastanak moždanog udara.Epidemiološki podatci:

- moždani udar je drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj; smrtnost ukupno gledajući je nešto viša u žena nego u muškaraca (60:40%)
- treći uzrok smrtnosti u zemljama zapadne Europe
- prvi uzrok invaliditeta u svijetu i kod nas
- svaka 5. žena u svijetu doživjeti će moždani udar
- moždani udar ubija dvostruko više žena od karcinoma dojke
- žene kasnije dolaze u bolnicu kada i primijete simptome i češće nakon liječenja bivaju smještene u ustanove za kronične bolesnike od muškaraca


Moždani je udar u žena previše često  nedovoljno prepoznat, nedovoljno istražen i nedovoljno liječen.


Glavni simptomi moždanog udara:

- utrnulost ruke, disfunkcija govora, asimetrija lica

Ako se naglo pojavi bilo koji od ovih simptoma potrebno je reagirati odmah, jer je kod moždanog udara dragocjena svaka minuta. 

Međutim, kod žena su mnogo češći manje uočljivi simptomi poput iznenadne snažne glavobolje, mučnine i povraćanja, umora i pospanosti.

Pravovremenim liječenjem može se značajno smanjiti smrtnost i stopa invalidnosti, a od ključne je važnosti reagirati u najkraćem mogućem roku.