clanak False

Besplatni programi (bez uputnice uz predhodnu najavu)

01.02.2018.

 

GRAD ZAGREB: PROGRAMI OČUVANJA ZDRAVLJA GRAĐANA

 

 

AKTIVNOSTI ZAŠTITE ŽENA U VEZI S PLANIRANJEM OBITELJI, TRUDNOĆOM, POROĐAJEM I MAJČINSTVOM 

 

- Projekt „Trudnički tečajevi“ – „U očekivanju novog člana obitelji“

Gradski ured za zdravstvo i branitelje u suradnji s voditeljima trudničkih tečajeva liječnicima specijalistima ginekolozima i patronažnim sestrama pri zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Grada Zagreba.

Na 12 lokacija pri domovima zdravlja Grada Zagreba, Gradski ured za zdravstvo i branitelje već šesnaestu godinu zaredom organizira  provođenje besplatnih trudničkih tečajevi pod nazivom „U očekivanju novog člana obitelji“. Svaki mjesec, osim srpnja i kolovoza, tijekom dva dana u sveukupnom trajanju od po 6 sati voditelji trudničkih tečajeva - liječnici specijalisti ginekolozi i patronažne sestre organizirali su besplatne trudničke tečajeve za sve zainteresirane buduće majke i očeve u različito vrijeme  i na različitim lokacijama, osiguravajući tako bolju dostupnost i pristupačnost zainteresiranim polaznicima – budućim majkama i očevima. 

Tijekom praktičnog rada, patronažna sestra upoznaje trudnice s vježbama disanja, opuštanja, vježbama koje se provode nakon porođaja, pravilnim položajima pri dojenju i njezi novorođenčeta, uz demonstraciju navedenog na lutki. Posljednjih godina sve je veći odaziv uz trudnice i budućih očeva, koji nakon odslušanog dvodnevnog tečaja dobivaju potvrde, na temelju kojih mogu prisustvovati porodu.  

Raspred tbl. 1.

DOM ZDRAVLJA

ZAGREB CENTAR

Runjaninova 4 (Centar)

Martićeva 63a (Medveščak)

Av.V.Holjevca 22 (Novi Zagreb)

Grgura Ninskog 3

Rapska 37 (Trnje)

ZAGREB ZAPAD

Prilaz baruna Filipovića 11 (Črnomerec)

Prilaz baruna Filipovića 11 (Črnomerec)

Vrabečak 4

ZAGREB ISTOK

Grižanska 4 (Dubrava)

Hirčeva 1 (Maksimir)

Ivanićgradska 38 (Peščenica)

Ninska 10 (Sesvete)

 

Na trudničkim tečajevima nazoči oko 3000 polaznika godišnje. 

 

- Projekt „Grupe za potporu dojenja“, provodi Dom zdravlja Zagreb-Zapad. U grupama smopomoći majke s iskustvom u dojenju pomažu majkama koje trebaju pomoć, informacije i potporu. Voditeljica grupe je patronažna medicinska sestra, a mopže biti i majka s iskustvom u dojenju. Grupe pružaju važan segment sveukupnom nastojanju za povećanje dojenja i poticanju kvalitetnog psihofizičkog rasta i razvoja djeteta. Informacija na telefon DZ Zgreb-Zapad 3774 444.

               

 

CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB -ZAPAD

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja je projekt Doma zdravlja Zagreb – Zapad. Radno vrijeme Centra je svaki dan od 8,00 do 20,00 sati. Za potrebe rada u navedenom radnom vremenu angažirane su dvije medicinske sestre, jedan radni terapeut, četiri psihologa i devet specijalista psihijatara, od kojih su dva sub-specijalisti za patologiju dječje i adolescentne dobi. Programi Centra za mentalno zdravlje su tri savjetovališta Savjetovališta za roditelje male djece (0 do 3 godine), predškolsku i ranu školsku dob (5 do 12 godina), trudnice i dojilje. Usluge zdravstvene zaštite pružaju se osobama s duševnim smetnjama, članovima obitelji i skrbnicima osoba s duševnim smetnjama. Poseban program namijenjen je osobama zlostavljanim na radnom mjestu (mobbing). Aktivnosti se provode u Domu zdravlja Zagreb-Zapad; Centru za mentalno zdravlje, Baštijanova 52, tel:01 366 75 46. Usluge koje se pružaju korisnicima su besplatne, korisnici se mogu javiti bez uputnice, a uz prethodnu najavu.

 

 

 

SAVJETOVALIŠTE ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI  NASTAVOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvoDr. Andrija Štampar bavi će se onim dijelom mentalnog zdravlja koje je usmjereno na prevenciju, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja. Zaštititi mentalno zdravlje mladih, prevenirati razvoj mentalnih poremećaja i inicirati što ranije učinkovito liječenje težih mentalnih poremećaja najbolji je način da se kasnije smanji učestalost i težina pobola. Također, nedostatna je skrb najstarije populacije koja se zbog godina i kroničnih bolesti po prvi put u životu susreće s psihijatrijskim simptomima. Potreban je sustavan rad i pomoć ne samo oboljelima u spomenutim populacijama već i obiteljima koje se susreću s tim problemima. U Centar mogu doći i osobe s drugim mentalnim poremećajima (poremećaji raspoloženja, anksiozni poremećaji i psihotični poremećaji) koje se do sada zbog nelagode, „srama“ ili nekog drugog razloga nisu odlučile potražiti pomoć u nadležnim psihijatrijskim ambulantama. U Centar se može doći na prvi razgovor bez uputnice svog liječnika obiteljske medicine.Radno vrijeme Centra je ponedjeljkom od 13,30 do 20,00 sati, a ostale radne dane u tjednu od 9,00 do 15,00 sati. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/ 3830 002.

 

 

 

 

 

 

SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

 

Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Cilj svih aktivnosti Savjetovališta je očuvanje i promicanje zdravlja, razvijanje odgovornosti prema zdravlju, očuvanje plodnosti uz razvijanje moralnih i etičkih načela i tolerancije. Aktivnosti se provode kroz zdravstveno odgojne i zdravstvene mjere za zaštitu reproduktivnog zdravlja, uključujući primarnu i sekundarnu prevenciju.      Savjetovalište za mlade, djeluje  pri Službi za školsku i sveučilišnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, na adresi Mirogojska cesta 16, tel: 4696 280, 4696 281. Usluge koje se pružaju korisnicima su besplatne, korisnici se mogu javiti bez uputnice, a uz prethodnu najavu.

 

 

 

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA
 
Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba provodi dijagnostički i tretmanski rad sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima (što uključuje zlostavljanu i zanemarivanu djecu), te s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje - djecom s problemima u učenju, ADHD sindromom, kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom i sl.
 
Stručnjaci mentalnog zdravlja zaposleni u ovoj Poliklinici educirani su iz različitih terapijskih postupaka te primjenjuju različite pristupe u radu s djecom, osobito u tretmanu i podršci nakon traumatskih događaja i iskustava : psihodinamski, kognitivno-bihevioralni pristup, integrativnu terapiju, gestalt terapiju. Uz individualni i grupni tretman i savjetovanje, u Poliklinici se provodi i psihoterapijski tretman kroz dnevno bolnički program
 
Glavni cilj Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je pružiti efikasnu i sistematičnu pomoć zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. Poliklinika djeluje na adresi Ignjata Đorđića 26, 10 000 Zagreb, tel: 01/34 57 518. Više o radu Poliklinike i njezinim djelatnostima na www.poliklinika-djeca.hr


 

 

PROJEKT „AMBLIOPIJA U ČETVEROGODIŠNJE DJECE GRADA ZAGREBA“ Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ Zagreb pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, a uz odobrenje Etičkog povjerenstva Kliničke bolnice “Sveti Duh” nastavlja s provedbom Projekta „Ambliopija u četverogodišnje djece Grada Zagreba“ i tijekom 2012. Projekt „Ambliopija u četverogodišnje djece Grada Zagreba“ uključuje oftalmološke preglede vidne oštrine u vrtićima Grada Zagreba za djecu staru 4 – 4.5 godina koja pohađaju vrtiće Grada Zagreba, a za koje su oba roditelja/zakonski staratelj potpisala informirani pristanak.

Svrha ovog Projekta jest smanjiti prevalenciju ambliopije i vidni hendikep dijagnosticiranjem ambliopije i ambliogenih faktora, usmjeravanjem rizične populacije na cjelovite oftalmološke preglede, i liječenjem ambliopije u dobi kada je ono jedino moguće, odnosno u predškolskoj dobi. Sekundarno, svrha istraživanja jest otkrivanje refraktivnih grešaka i poremećaja vida, a najvažniji učinak ovog Projekta jest redukcija preventabilnog gubitka vida.

Cilj Projekta je na znanstveno utemeljenim rezultatima ukazati na značajan problem i uspješno rješavanje ambliopije u Gradu Zagrebu, odnosno Republici Hrvatskoj, te predložiti univerzalni model koji bi bio u funkciji nacionalnog skrininga.

Program ima veliko značenje za Grad Zagreb jer se skriningom vida, otkrivanjem, i liječenjem ambliopije stvara zdraviji pojedinac, te ukazuje na neupitni napor u razvijanju svijesti o važnosti zdravlja djece.

U Projekt uključena sva djeca bez obzira na pripadnost.     

 

 

PROGRAM PREVENCIJE KARIJESA DJECE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DOBI U GRADU ZAGREBU

 

Prema podacima Svjetske organizacije dentalne medicine (FDI – World Federal Organisation), Republika Hrvatska svrstana je u skupinu zemalja sa izrazito visokim KEP epidemiološkim indeksom (epidemiološki indeks karioznih, ekstrahiranih zubi i zubi s ispunom) u dvanaestogodišnje djece. Djeca s ranim dječjim karijesom trpe bolove, imaju poremećen san, otežano se hrane, rastu sporije od djece bez karijesa. Neliječeni rani dječji karijes ima posljedice kako na kvalitetu života djece, tako uzrokuje i povećani rizik za karijes trajnih zuba, a smanjeno oralno zdravlje tijekom čitavog života razvija preduvjete za poremećaj govora i razvoj ortodontskih anomalija.

 

S obzirom na ove alarmantne podatke i činjenicu da su u okviru V. faze Projekta Zagreb - zdravi grad definirani prioriteti i aktivnosti među kojima je i prevencija karijesa u djece predškolske i školske dobi Grada Zagreba, te kako bi se zadovoljili okviri strateškog Projekta Zagreb - zdravi grad, Stomatološka poliklinika Zagreb je na prijedlog Gradskog ureda za zdravstvo i branitelj proširila svoje programske aktivnosti na edukaciju djece, roditelja i djelatnika vrtića, te nižih razreda osnovnih škola pokrenula provođenje Programa prevencije karijesa predškolske i školske djece i u 2012. godini.

 

Program prevencije karijesa provodi se u prostorijama Stomatološke poliklinike Zagreb, Perkovčeva 3. Program prevencije karijesa obuhvaća sljedeće: predavanja djeci u vrtićima i osnovnoj školi, predavanja osoblju dječjih vrtića i učiteljima, predavanja roditeljima, sistematske preglede djece dječjih vrtića i 1. razreda osnovnih škola, klinički pregledi uz pomoć laserske fluorescencije, sanaciju svih karioznih zuba uz suglasnost roditelja.

 

Oralno zdravlje djece temelj je na kojem počiva prevencija i zdravstvena skrb za oralno zdravlje. U dječjoj dobi se trajno stječu oralnohigijenske  i prehrambene navike kao i navika odlaska stomatologu na redovite kontrolne preglede. Svjetska iskustva pokazuju kako su rana prevencija i kontrola karijesa klinički učinkovite i ekonomski isplative te se stoga program usredotočio na djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta. Na predavanjima svakoj pojedinoj skupini, specijalisti dječje stomatologije educiraju predškolsku i školsku djecu, njihove roditelje, osoblje u dječjim vrtićima i učitelje o očuvanju oralnog zdravlja, važnosti prve posjete doktoru dentalne medicine i redovitih kontrolnih pregleda, ulozi pravilne i zdrave prehrane i pravilne oralne higijene u prevenciji karijesa.

 

Preventivne aktivnosti obuhvaćaju preglede djece uz individualno edukaciju provođenja oralne higijene i demonstraciju četkanja, profilaktičko četkanje svih zubi i kliničke preglede uz pomoć laserske fluorescencije. Specijalista dentalne medicine ovim programom ima priliku kroz razgovor i druženje približiti djeci predškolske i školske dobi koja je njegova uloga i kolika je važnost održavanje zdravlja zubi, te razvija prijateljski odnos čime se prevenira dentalni strah, anksioznost i fobija.

 

Zahvaljujući Programu prevencije karijesa očekuje se podizanje svijesti o značaju oralnog zdravlja i važnost redovitih kontrolnih stomatoloških pregleda. Očekuje se sniženje sadašnje visoke incidencije karijesa u djece, usvajanje pravilnih oralnohigijenskih i prehrambenih navika i smanjenje broja anksioznih pacijenata.

 

Aktivnim uključenjem svih osoba koje sudjeluju u brizi za djecu unaprijed će se oralno zdravlje djece i poboljšati njihova kvaliteta života.

 

 

 

BESPLATNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI

Program preventivne mobilne mamografije

 

U suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar dugi niz godina provodi se program Preventivne mobilne mamografije. Program je namijenjen ženama u dobi od 40 do 49 godina te starijim od 69 godina koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke. Za pregled nije potrebna liječnička uputnica, kao ni zdravstveno osiguranje – pregledi su besplatni.Mamografski pregled je potrebno prethodno telefonski dogovoriti radnim danom od 09,00 do 14,00 sati na broj telefona 01/ 46 96 309.
Pregledi će se obavljati prema zakazanim terminima radnim danima (5 dana u tjednu) od 8,30 do 14,00 sati. Mamografsko snimanje vrši ing. medicinske radiologije. Razvijanje snimaka vrši se u kombi vozilu nakon završenog snimanja. Snimke se šalju na očitavanje liječnicima specijalistima radiologije pri čemu se radi po principu dvostrukog neovisnog očitavanja, što znači da svaku snimku očitavaju neovisno dva liječnika. Snimke i nalazi s preporukama za daljnji postupak dostavljaju se preporučenom pošiljkom na kućnu adresu žena. Istovremeno se kopija nalaza i upitnik unosi u računalni program te arhivira. Mamografija je nezamjenjiva, slikovna dijagnostička metoda u otkrivanju malignih bolesti dojke ranih stadija te otkriva rak od 1 do 3 godina prije no što ga žena može napipati, a također otkriva rak koji je premalen da bi se našao kliničkim pregledom. Kada se rak dijagnosticira u ranom stadiju, petogodišnje preživljavanje je u 96% slučajeva, a kod proširene bolesti samo u 21%.
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke obuhvaća žene u dobi od 50 do 69 godina, pa je izuzetno važno mamografiju učiniti dostupnom ženama mlađim od 50 godina, te starijim od 69 godina što je sukladno smjernicama za rano otkrivanje raka dojke Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH prema kojima prvu (bazičnu) mamografiju žena treba učiniti između 38. i 40. godine života, od 40. do 49. godine svake dvije godine, od 50. do 69. godine jednom godišnje, te poslije 70. godina svake druge godine. Za sve dodatne informacije možete se javiti na telefon 46 96 309, fax: 46 78 004 ili putem elektronske pošte na adresu
vanja.tesic@stampar.hr.

 

Kontinuirana edukacija žena u malim grupama:

Osim navedenog, Programom preventivne mobilne mamografije osigurana je kontinuirana edukacija žena u malim grupama. Kao što je prethodno navedeno, žene dolaze na mamografiju u unaprijed dogovoreni sat u grupama po 5 žena i nakon predstavljanja, ing. med. radiologije svakoj grupi održi kratko predavanje o značaju mamografije. Također objasni i tijek mamografskog snimanja kao i bezbolnost pretrage što je neobično važno kod žena koje su prvi put na mamografiji kako bi stvorile pozitivno iskustvo da bi tijekom života stvorile naviku redovnog pregleda.

Svi navedeni podaci govore u prilog potrebe provođenja ovakvog tipa intervencije i u budućem periodu, pa je za svaku godinu napravljen plan snimanja po gradskim četvrtima, obaviješteni su mediji s kojima uredno surađujemo o vremenskom periodu boravka mamografa u određenoj četvrti te su dogovorena snimanja na nekim lokacijama, uglavnom kolektiva u kojima rade pretežno žene uz istovremeno provođenje edukativnih predavanja.

 

 

 

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Zagrebu

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Zagrebu se počeo provoditi krajem 2006. godine i obuhvaća žene u dobi između 50 i 69 godina. U Zagrebu ukupan broj žena te dobi, prema podacima iz HZZO-a i MUP-a iznosi 115.743 što je 22% od ukupnog broja žena te dobi u Hrvatskoj koje su obuhvaćene programom prve dvije godine. Upravo taj veliki broj žena, više od petine cjelokupnog Programa čini specifičnost Zagreba i specifičnost u organizaciji programa u pogledu prostora, djelatnika i velikog broja mamografskih lokacija.

 

Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ šalje pozive za mamografsko snimanje ženama u dobi od 50 do 69 godina na kućnu adresu s točno određenim terminom i lokacijom mamografske jedinice. Uz pozivno pismo, žene dobivaju anketni upitnik koji trebaju ispuniti te odgovarajuću edukativnu brošuru. Uz navedeno, u dopisu se nalazi prazna frankirana koverta s otisnutim imenom i adresom žene, koja služi za slanje RTG slika i mamografskog nalaza ženama na kućnu adresu.

 

Programima ranog otkrivanja raka dojke, koji se provode u Zagrebu, pokazalo se kako pravilno odabrana zdravstvena problematika, teoretsko znanje o bolesti, te dobra organizacija i provođenje programa kao i saznanje o našim mogućnostima, može doprinijeti našoj borbi za zdravlje, kako svakog pojedinca, pa tako i zajednice.

 

Za sve dodatne informacije vezano uz provedbu navedenih programa otvorena je linija besplatnog telefona u  Zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar, tel: 0800 200 166.

 

 

 

 

 

 

 

 


ARHIVA