clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 29.08.2022. godine do 02.09.2022. godine

02.09.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTA SANACIJE POTPORNOG ZIDA U ULICI BLANJE, klasa: 406-05/22-003/2352
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.000,00 kn
 
RADOVI NA UREĐIVANJU SPORTSKE DVORANE U OBJEKTU OŠ BRESTJE, klasa: 406-05/22-003/2508
Tvrtka: A.R.ING D.O.O., SITNICE 3, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 95.980,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM DIJELA MEĐUGORSKE ULICE UZ XII. GIMNAZIJU, klasa: 406-05/22-003/2427
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U ULICI MLADOSTI I. ODVOJAK, klasa: 406-05/22-003/2290
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.500,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK-II. RESNIK, KUŠLANOVA, NJEGOŠEVA I HARAMBAŠIĆEVA ULICA, klasa: 406-05/22-003/2553
Tvrtka: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.888,00 kn
 
RADOVI NA SANACIJI OBJEKTA NK "ČEHI", klasa: 406-05/22-003/2787
Tvrtka: KULTURA PROSTORA D.O.O., M. DIVKOVIĆA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 77.957,40 kn
 
RADOVI NA SANACIJI RASVJETE KOD MALONOGOMETNOG KLUBA "ŠESTINE", klasa: 406-05/22-003/2572
Tvrtka: ELEKTRO-ENERGETIKA D.O.O., RATARSKA 75A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 137.500,00 kn
 
SUSTAV PLINODETEKCIJE S MONTAŽOM U JAVNOJ GARAŽI PETRINJSKA, klasa: 406-05/22-003/2220
Tvrtka: AUREL D.O.O., BORONGAJSKA bb, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 116.490,88 kn
 
PROJEKT ODRŽAVANJA BICIKLISTIČKE STAZE NA SJEVERNOM NOGOSTUPU ULICE GRADA VUKOVARA OD AVENIJE MARINA DRŽIĆA DO ULICE HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, klasa: 406-05/22-003/2557
Tvrtka: CORNUS PROJEKT D.O.O., SAVSKA CESTA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.000,00 kn
 
SANACIJA TEPEČIĆEVIH STUBA, klasa: 406-05/22-003/2627
Tvrtka: TEHMAR D.O.O., STAJNIČKA 5, 10251 HRVATSKI LESKOVAC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 137.400,00 kn
  
PROJEKTIRANJE JAVNE RASVJETE MILCOVE ULICE U JESENOVCU, klasa: 406-05/22-003/2716
Tvrtka: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 kn
 
USLUGE SUDSKOG VJEŠTAČENJA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET– UGOVOR BR. 256/2021, klasa: 406-05/22-003/2141
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA CERAR IGOR, CVJETNA CESTA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.699,00 kn
 
REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA, klasa: 406-05/22-003/2762
Tvrtka: LEITNERLEITNER REVIZIJA D.O.O., HEINZELOVA 70, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 180.500,00 kn
 
BILANCA OTPADA GRADA ZAGREBA ZA 2021. GODINU, klasa: 406-05/22-003/2694
Tvrtka: IPZ UNIPROJEKT TERRA D.O.O., VOĆARSKA CESTA 68, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 98.500,00 kn
 
EDUKACIJA KANDIDATA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI U OKVIRU PROJEKTA POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU, FAZA V.", klasa: 406-05/22-017/175
Tvrtka: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE INSTRUKTOR, ŠIBENSKA 21, 21000 SPLIT
Cijena ponude (bez PDV-a): = 137.500,00 kn
 
PROJEKTIRANJE JAVNE RASVJETE DJEČJEG IGRALIŠTA U KUŠLANOVOJ 50 B, klasa: 406-05/22-003/2714
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.500,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CJELOVITU OBNOVU DVORANE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE FAUSTA VRANČIĆA, klasa: 406-05/22-003/2581
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 110.000,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji