clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 3.04.2023. godine do 7.04.2023. godine

07.04.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTA UKLANJANJA GRAĐEVINE ZAGREBAČKE BANKE U PAROMLINSKOJ ULICI, klasa: 406-05/23-003/8
Tvrtka: INTERKONZALTING D.O.O., GRADA VUKOVARA 43A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 eura
 
IZGRADNJA SREDNJETLAČNOG PLINOVODA U ŠKOLSKOJ ULICI, klasa: 406-05/23-003/495
Tvrtka: KINDER,OBRT ZA GRADNJU I USLUGE, VL. TOMISLAV KINDER, V. KINDERA 10, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.037,08 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK - DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE, klasa: 406-05/23-003/457
Tvrtka: JURCON PROJEKT D.O.O., GOTALOVEČKA 4a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.900,00 eura
 
PROJEKTI UKLANJANJA GRAĐEVINA  PO ZAKONU O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA – lokacija Čučerska cesta 362, k.č.br. 562/1 k.o. Čučerje, klasa: 406-05/23-003/449
Tvrtka: CEW INŽENJERING, ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 525,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM DRŽAVANJEM POSTOJEĆEG PROPUSTA U DIJELU ULICE ČRNOMEREC – SANACIJA ČEONOG ZIDA PROPUSTA, klasa: 406-05/23-003/354
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 890,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE ULICE IVANA PADOVCA, klasa: 406-05/23-003/521
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 450,00 eura
 
KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU NAD SANACIJOM PROČELJA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, PALMOTIĆEVA ULICA 52, klasa: 406-05/23-003/411
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.950,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA - DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE, klasa: 406-05/23-003/501
Tvrtka: JURCON PROJEKT D.O.O., GOTALOVEČKA 4a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.100,00 eura
 
KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PRODUŽENE ULICE MEDPOTOKI OD ALEJE GRADA BOLOGNE DO SAMOBORSKE CESTE GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI KONSTRUKCIJE I TEMELJNOG TLA, klasa: 406-05/23-003/370
Tvrtka: GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O., NIKOLE PAVIĆA 11, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.268,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/23-003/442
Tvrtka: PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O., OLIBSKA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.000,00 eura
 
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA KVATERNIKOVE ULICE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POTPORNOG ZIDA, klasa: 406-05/23-003/352
Tvrtka: KODEKS GRADITELJSTVO D.O.O., HRVATSKOG PROLJEĆA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 54.903,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA - DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE, klasa: 406-05/23-003/498
Tvrtka: JURCON PROJEKT D.O.O., GOTALOVEČKA 4a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.700,00 eura
 
BRAVARSKE USLUGE PRI STUPANJU U POSJED STANA, POSLOVNOG PROSTORA SA PROTUPROVALNIM VRATIMA ILI BRAVOM TE U POSTUPKU PROVOĐENJA OVRHE RADI PREDAJE ZEMLJIŠTA U POSJED GRADU ZAGREBU, klasa: 406-05/23-003/244
Tvrtka: GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O., IVANA ČESMIČKOG 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.254,00 eura
 
IZRADA KORISNIČKE APLIKACIJE ZA CIKLOTURISTE, klasa: 406-05/22-003/2775
Tvrtka: NOTUS IT D.O.O., DEANOVEČKA 2, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.691,02 eura
 
USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU POTHODNIKA SELSKA CESTA - GRADIŠĆANSKA ULICA, klasa: 406-05/22-003/4986
Tvrtka: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.500,00 eura
 
IZRADA IDEJNE STUDIJE ZA UREĐENJE GROBLJA MORAVČE, klasa: 406-05/23-003/390
Tvrtka: GEODESIGN J.D.O.O., KAMENITI STOL 21, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.150,00 eura
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA DIJELA ULICE VUNARIĆI, klasa: 406-05/23-003/529
Tvrtka: IPZ-NISKOGRADNJA D.O.O., TRG BANA J. JELAČIĆA 1/II, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.660,00 eura
 
KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA  CJELOVITE OBNOVE OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESU NA OBJEKTU PRVE EKONOMSKE ŠKOLE - II. FAZA, klasa: 406-05/23-017/39
Tvrtka: TEHNOZAŠTITA D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.050,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM DIJELA STRMEČKE CESTE I HUDOBIČKE ULICE (I. ODVOJAK) – PROMETNO UREĐENJE ULICA U DIJELU POSTOJEĆEG MOSTA, klasa: 406-05/23-003/440
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 147, 10090 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 799,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD  SANACIJOM PROČELJA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, PALMOTIĆEVA ULICA 52, klasa: 406-05/23-003/412
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 147, 10090 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.999,00 eura
 
ODRŽAVANJE SUSTAVA NAVODNJAVANJE ZA POTREBE PROJEKTA "GRADSKI VRTOVI", klasa: 406-05/23-003/419
Tvrtka: RIPINA D.O.O., HRGOVIĆI 33, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 20.396,18 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji