clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 08.04.2024. godine do 12.04.2024. godine

12.04.2024.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA ANALIZE PROPUSNE MOĆI ULICE VJEKOSLAVA KLAIĆA S IZRADOM SIMULACIJA PROMETNIH TOKOVA, klasa: 406-05/23-003/5319
Tvrtka: PROMETIS D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 13.425,00 eura
 
ANALIZA POSLOVNIH PROCESA ZGH, klasa: 406-05/24-003/388
Tvrtka: NEPHOS D.O.O., BAUEROVA 25, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 18.310,00 eura
 
NADZOR NAD RADOVIMA ZAMJENE VANJSKE STOLARIJE I PRIPADAJUĆEG UREĐENJA PROČELJA, PODRUČNI URED NOVI ZAGREB, klasa: 406-05/24-003/362
Tvrtka: VJEŠTAK BAN D.O.O., KUZMINEČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.900,00 eura
 
MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVINH TIJELA, klasa: 406-05/24-003/334
Tvrtka: SVILAN D.O.O., HARAMBAŠIĆEVA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 14.950,00 eura
 
ODRŽAVANJE PC POCKET UREĐAJA, klasa: 406-05/24-003/576
Tvrtka: INFO-KOD D.O.O., DINARSKI PUT 1B, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.590,00 eura
 
SUSTAV PLINODETEKCIJE S MONTAŽOM U JG SVETICE, klasa: 406-05/23-003/5470
Tvrtka: AUREL D.O.O., BORONGAJSKA bb, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 10.760,55 eura
 
IZGRADNJA RAMPE ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI U TRAVANJSKOJ ULICI, klasa: 406-05/24-003/209
Tvrtka: KULTURA PROSTORA D.O.O., M. DIVKOVIĆA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 14.535,25 eura
 
IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI ŠUŠNJEVAC ODVOJAK, klasa: 406-05/23-003/5285
Tvrtka: TEMPORIUM GRADNJA D.O.O., LJUTOMERSKA ULICA 33A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 53.711,90 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - OŠ GRANEŠINA I IGRALIŠTE IZMEĐU ULICE KLIN I ULICE TRNOVČICA, klasa: 406-05/24-003/406
Tvrtka: REMO D.O.O., JANKA MATKA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 3.980,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNO TROŠKOVNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU KINO DVORANE, MO MARKUŠEVEC, klasa: 406-05/24-003/260
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 12.000,00 eura
 
NABAVA SREDSTAVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE MJESNIH ODBORA, klasa: 406-05/24-003/94
Tvrtka: INSAKO D.O.O., PUŽEVA 11, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 13.372,17 eura
 
RADOVI NA UREĐIVANJU PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE NA SLAVONSKOJ AVENIJI, klasa: 406-05/24-003/315
Tvrtka: VESELČIĆ D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 18.138,10 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK - JAVNOPROMETNE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4191
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.200,00 eura
 
STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU NAD IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE KAJZERICA I IV GIMNAZIJE, klasa: 406-05/24-003/397
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 4.000,00 eura
 
MODERNIZACIJA OVJESNE RASVJETE DONJEG GRADA, III. FAZA, klasa: 406-05/24-003/478
Tvrtka: ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 57.472,00 eura
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE DJEČJEG PARKA U NAŠIČKOJ ULICI 14A, klasa: 406-05/24-003/571
Tvrtka: ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O., ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): 19.958,83 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME - ULICA DEDIĆI - AUTOBUSNA STAJALIŠTA, klasa: 406-05/24-003/189
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): 7.300,00 eura
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji