clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 06.02.2023. godine do 10.02.2023. godine

10.02.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
LIJEKOVI, klasa: 406-05/22-003/4709
Tvrtka: MEDIKA D.D., CAPRAŠKA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.633,10 eura
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU NAD OBNOVOM I SANACIJOM ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA, PAVLA HATZA 19, klasa: 406-05/22-003/4989
Tvrtka: UNOCERT J.D.O.O., BALOKOVIĆEVA 21, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 890,00 eura
 
KRUŠNI PROIZVODI, SVJEŽA PECIVA I KOLAČI, klasa: 406-05/22-003/4097
Tvrtka: ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D., UTINJSKA 48, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.764,16 eura
 
PRAĆENJE, PRIKUPLJANJE, OBRADA I ANALIZA MEDIJSKIH OBJAVA ZA GRAD ZAGREB (PRESS CLIPPING), klasa: 406-05/23-003/33
Tvrtka: PRESSCUT D.O.O., DOMAGOJEVA 2, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.443,20 eura
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PRODUŽETKA ULICE RUDOLFA IVANKOVIĆA, klasa: 406-05/22-003/4571
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.556,04 eura
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA SPOJNU PROMETNICU BRANIMIROVA - EMANUELA VIDOVIĆA U SESVETAMA, klasa: 406-05/22-003/5000
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.906,63 eura
 
IZVEDBENI PROJEKT CJELOVITE BICIKLISITČKE STAZE NA AVENIJI DUBROVNIK, klasa: 406-05/22-003/3898
Tvrtka: ELIPSA - S.Z. D.O.O., RADNIČKA CESTA 59A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.226,49 eura
 
IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ĐAČKE ULICE U SESVETAMA, klasa: 406-05/22-003/4772
Tvrtka: CORNUS PROJEKT D.O.O., SAVSKA CESTA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.390,00 eura
 
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE TE IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE IVANA SANDELIĆA U SESVETAMA, klasa: 406-05/22-003/5002
Tvrtka: AUTOBAHN D.O.O., KNEZA MISLAVA 20, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.499,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POTHODNIKA ISPOD  PRUGE - SPOJ ULICE ŽARKA DOLINARA I PUŽEVE ULICE, klasa: 406-05/22-003/4831
Tvrtka: ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO D.D., TRG KRALJA TOMISLAVA 11/II, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.140,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ASFALTIRANJA ALEJE MATIJE LJUBEKA NAKON OŠTEĆENJA U POTRESU, klasa: 406-05/23-003/75
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.870,00 eura
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICI ZVEČAJ, klasa: 406-05/22-003/4443
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.370,69 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji