clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 27.12.2023. godine do 29.12.2023. godine

29.12.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
NABAVA MADRACA ZA POTREBE UČENIČKIH DOMOVA, klasa: 406-05/23-003/4077
Tvrtka: HILDING ANDERS D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 38, 40323 PRELOG
Cijena ponude (bez PDV-a): 9.790,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA I VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE SREBRNJAK, klasa: 406-05/23-003/4680
Tvrtka: KRIGRAD D.O.O., VOĆARSKA CESTA 26, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 3.180,00 eura
 
KUHINJSKA OPREMA ZA POTREBE UČENIČKOG DOMA TEHNIČKE ŠKOLE ZAGREB, klasa: 406-05/23-003/4727
Tvrtka: OPREMA RADMAN D.O.O., VELIKOPOLJSKA 29, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA
Cijena ponude (bez PDV-a): 16.409,00 eura
 
NABAVA OPREME ZA PRAKTIKUME U POŠTANSKO I TELEKOMUNIKACIJSKOJ ŠKOLI ZAGREB, klasa: 406-05/23-003/4730
Tvrtka: EURO-V.A.L. D.O.O., MIRNA 11, 10040 ZAGREB-DUBRAVA
Cijena ponude (bez PDV-a): 17.694,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA PRENAMJENE OBJEKTA MJESNE SAMOUPRAVE STUDENTSKI GRAD U OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA ''POLETARAC'', PO STUDENTSKI GRAD, klasa: 406-05/23-017/251
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): 7.120,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE NOVIH I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH IGRALIŠTA, klasa: 406-05/23-003/5215
Tvrtka: CODE ARCHITECT D.O.O., ILICA 87, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 14.000,00 eura
 
NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JARBOLA ZA ISTICANJE ZASTAVA, klasa: 406-05/23-003/4621
Tvrtka: VUTA ING D.O.O., TRPIMIROVA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 480,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BENKOV PUT, klasa: 406-05/23-017/250
Tvrtka: KRIGRAD D.O.O., VOĆARSKA CESTA 26, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.880,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM LIPNIČKE CESTE, klasa: 406-05/23-003/4403
Tvrtka: TRASA ADRIA D.O.O., IVANA STOŽIRA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 8.450,00 eura
 
KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM REKONSTRUKCIJE ULICE VLADIMIRA FILAKOVCA - PRISTUPNI PUT DV SREDNJACI, klasa: 406-05/23-003/4482
Tvrtka: NATILLUM D.O.O., TENINA ULICA 4, 32100 VINKOVCI
Cijena ponude (bez PDV-a): 270,00 eura
 
NABAVA UREĐAJA ZA PRANJE I SUŠENJE RUBLJA UČENIČKOG DOMA FRANJE BUČARA, klasa: 406-05/23-003/4736
Tvrtka: BIJELI SVIJET D.O.O., KRANJČEVIĆEVA 50, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 11.503,57 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji