clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 26.06.2023. godine do 30.06.2023. godine

30.06.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA PROMETNICU S INFRASTRUKTUROM ZA ETAPNO GRAĐENJE OD PODVOŽNJAKA JELKOVEČKE CESTE U SESVETAMA SA SPOJEM NA BJELOVARSKU CESTU, klasa: 406-05/23-003/1658
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 eura
 
PROJEKTANTSKI NADZOR NA KONSTRUKTIVNOJ OBNOVI OBJEKTA ULICA GRADA VUKOVARA 56-60, klasa: 406-05/23-018/16
Tvrtka: GRADING PROJEKT D.O.O., KARAMANOVA 6, 21 000 SPLIT
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.000,00 eura
 
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE EKOLOŠKIH AKTIVNOSTI HRVATSKIH BRANITELJA, klasa: 406-05/23-003/1695
Tvrtka: BRANITELJSKA ZADRUGA DANICA ZAGREB, OREŠJE 35a, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.480,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PRISTUPNE PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM- ODVOJAK MALNAROVE ULICE NA K.Č.BR.2176, 3475 I DIO 2175/3 K.O. KLARA, klasa: 406-05/23-003/1446
Tvrtka: KOPIMA D.O.O., VRBIK 8B, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.350,00 eura
 
IZRADA PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA DIJELA ALEJE BOLOGNE U ZONI RASKRIŽJA SA HUZJANOVOM ULICOM, klasa: 406-05/23-003/1660
Tvrtka: TRASA ADRIA D.O.O., IVANA STOŽIRA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.150,00 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji