clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 05.09.2022. godine do 09.09.2022. godine

09.09.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PARKIRALIŠTA U PIČMANOVOJ ULICI, klasa: 406-05/22-003/2555
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.950,00 kn
 
PROJEKT ODRŽAVANJA BICIKLISTIČKE STAZE NA SJEVERNOM NOGOSTUPU ULICE GRADA VUKOVARA OD ULICE HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE DO SAVSKE CESTE, klasa: 406-05/22-003/2753
Tvrtka: TRASA ADRIA D.O.O., IVANA STOŽIRA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.500,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD POSTAVOM SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - SPOMEN PLOČA U SPOMEN PARKU DOTRŠČINA, klasa: 406-05/22-003/2884
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.000,00 kn
 
RADOVI NA UREĐIVANJU STEPENICA I PRISTUPNOG PUTA U ULICI DONJE SVETICE, klasa: 406-05/22-003/2551
Tvrtka: PALAM D.O.O., TRG ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 259.550,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji