clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 02.01.2024. godine do 05.01.2024. godine

05.01.2024.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
RADOVI NA POSTAVLJANJU NADSTREŠNICE NA ULAZU U OBJEKT MO "KOZARI BOK", klasa: 406-05/23-003/2853
Tvrtka: SIDERO NOVITA D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 14, 10314 KRIŽ
Cijena ponude (bez PDV-a): 15.758,10 eura
 
MLAZNI VENTILI ZA CRPKE FLYGT, klasa: 406-05/23-003/4989
Tvrtka: E.T.A.L. D.O.O., ZAGREBAČKA 61A, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): 20.999,90 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC - JAVNOPROMETNE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4179
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.400,00 eura
 
GARDEROBNI ORMARI ZA UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA, klasa: 406-05/23-003/4562
Tvrtka: ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O., ILICA 310, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 23.400,00 eura
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE IGRALIŠTA OŠ "BARTOLA KAŠIĆA", klasa: 406-05/23-003/4088
Tvrtka: ELEKTROKEM D.O.O., VUGROVEC, AUGUSTA ŠENOE 69, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): 24.607,98 eura
 
NAMJEŠTAJA ZA DNEVNE BORAVKE I SOBE UČENIČKOG DOMA HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT, klasa: 406-05/23-003/4312
Tvrtka: ŠKOLSKI SERVIS D.O.O., HVARSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 20.452,00 eura
 
CNC GLODALICA ZA METAL ZA POTREBE PRAKTIKUMA - INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA, klasa: 406-05/23-003/4314
Tvrtka: MTH STROJEVI D.O.O., ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA 2, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 26.490,00 eura
 
RADOVI NA RUŠENJU VODOCRPILIŠTA NA IVANJOREČKOJ CESTI, klasa: 406-05/23-003/2811
Tvrtka: KUSTOŠIJA INŽENJERING J.D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 55.254,40 eura
 
NABAVA NAMJEŠTAJA ZA KNJIŽNICE U GIMNAZIJI TITUŠA BREZOVAČKOG I UČENIČKOG DOMA TINA UJEVIĆA, klasa: 406-05/23-003/4489
Tvrtka: ŠKOLSKI SERVIS D.O.O., HVARSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 21.106,40 eura
 
NABAVA NASTAVNIH POMAGALA ZA KABINET ZDRASTVENE NJEGE ŠKOLE ZA PRIMALJE, klasa: 406-05/23-003/4716
Tvrtka: MEDIS ADRIA D.O.O., KOLAROVA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 17.017,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA  NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I TREŠNJEVKA - SJEVER - GRADSKA ČETVRT TRNJE - MIRAMARSKA ULICA PODVOŽNJAK, klasa: 406-05/23-003/3747
Tvrtka: OEL LAETUS D.O.O., HORVAĆANSKA 53A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 500,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE PROMETNICA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE - PARUŽEVINSKA CESTA, klasa: 406-05/23-003/4223
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.410,00 eura
 
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE FOLNEGOVIĆEVA, klasa: 406-05/23-017/190
Tvrtka: SOLARNI PROJEKTI D.O.O., ULICA STJEPANA RADIĆA 29, 31000 OSIJEK
Cijena ponude (bez PDV-a): 4.985,00 eura
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U ULICI REMETE, klasa: 406-05/23-003/2936
Tvrtka: TRASA ADRIA D.O.O., IVANA STOŽIRA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 12.700,00 eura
 
ZAMRZNUTA RIBA, RIBLJI FILETI, RIBLJE MESO I PRERAĐENO POVRĆE, klasa: 406-05/23-003/4933
Tvrtka: LEDO PLUS D.O.O., ČAVIĆEVA 1/A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 7.524,60 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA  I JAVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME- GRADNJA NOGOSTUPA U JAHORINSKOJ ULICI, SANACIJA POTPORNOG ZIDA I NIVELETE PROMETNICE NA BIDROVEČKOJ CESTI I PROŠIRENJE I USPOSTAVA DVOSMJERNE PROMETNICE U ULICI ŠESTINSKI PRILAZ, klasa: 406-05/23-003/4047
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 8.700,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE – DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4323
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.400,00 eura
 
GEOMEHANIČKE USLUGE NA OBJEKTU NK "ZAGREB" U KRANJČEVIĆEVOJ ULICI, klasa: 406-05/23-003/5404
Tvrtka: GEOTECH D.O.O., CIOTTINA 21, 51000 RIJEKA
Cijena ponude (bez PDV-a): 10.500,00 eura
 
REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABLNOSTI KONTRUKCIJA TEMELJNOG TLA ZA POTREBE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NADVOŽNJAKA LJUDEVITA POSAVSKOG, klasa: 406-05/23-003/4683
Tvrtka: GEOKON - ZAGREB D.D., STAROTRNJANSKA 16A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 2.149,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA PRENAMJENE PROSTORA MJESNOG ODBORA CERJE U OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA "LEPTIR", klasa: 406-05/23-017/248
Tvrtka: BIM CONCEPT D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 143A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 4.750,00 eura
 
IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I ANALIZE TROŠKA I KORISTI ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE KINA "EUROPA", klasa: 406-05/23-003/5579
Tvrtka: KEY PROJECT D.O.O., ILICA 246A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 5.800,00 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji