clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 18.03.2024. godine do 22.03.2024. godine

22.03.2024.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE ULICE SIGET, klasa: 406-05/24-003/168
Tvrtka: M.V.M. ZVON D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 109, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 4.320,00 eura
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA U ULICAMA I. FERENŠČICA I V. FERENŠČICA, klasa: 406-05/23-003/4803
Tvrtka: HIDROPROJEKT-CONSULT D.O.O., DRAŠKOVIĆEVA 33, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 12.755,00 eura
 
USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM REKONSTRUKCIJE OKRETIŠTA MIHALJEVAC, klasa: 406-05/24-003/141
Tvrtka: TEHNOZAŠTITA D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.060,00 eura
 
ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE DV "MATIJE GUPCA", klasa: 406-05/23-003/5351
Tvrtka: LEPIRAC D.O.O., LEPIRAC 1A, 43000 BJELOVAR
Cijena ponude (bez PDV-a): 34.547,73 eura
 
RADOVI NA UREĐIVANJU KUHINJE U OŠ "STJEPAN BENCEKOVIĆ", klasa: 406-05/24-003/212
Tvrtka: BAU-GRAD J.D.O.O., DALMATINSKA 15, 35214 DONJI ANDRIJEVCI
Cijena ponude (bez PDV-a): 27.040,50 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE PROMETNICA S NOGOSTUPOM NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD - VELIKA CESTA, KARLOVAČKA CESTA, ULICA IVE ROBIĆA I TRNSKO 9, klasa: 406-05/24-003/153
Tvrtka: EMPORA D.O.O., PETRA HEKTOROVIĆA 48, 20000 DUBROVNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): 11.600,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME, SESVETE I BREZOVICA, klasa: 406-05/24-003/215
Tvrtka: JURCON PROJEKT D.O.O., GOTALOVEČKA 4a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 4.300,00 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji