clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 25.07.2022. godine do 29.07.2022. godine

29.07.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ULICE MIROŠEVEČINA, klasa: 406-05/22-003/2286
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 20.500,00 kn
 
NABAVA TONERA ZA POTREBE MJESNIH ODBORA, klasa: 406-05/22-003/2197
Tvrtka: MICROTEAM D.O.O., KURILOVEČKA 1, 10410 VELIKA GORICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 56.769,00 kn
 
ODRŽAVANJE I POPRAVAK SUSTAVA ZA NAPLATU KARATA PROIZVOĐAČA AXESS AG I KOMUNKACIJSKE INFRASTRUKTURE NA ŽIČARI SLJEME U JAMSTVENOM ROKU, klasa: 406-05/22-003/2484
Tvrtka: ZILION D.O.O., MIKULIĆI 104, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 199.000,00 kn
 
VJEŠTAČENJA U PREDMETIMA RJEŠAVANJA IMOVINSKO - PRAVNIH ODNOSA, klasa: 406-05/22-003/2103
Tvrtka: BRLIĆ D.O.O., DR. A. ŠERCERA 21, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.000,00 kn
 
RADOVI NA SANACIJI OBJEKTA MJESNOG ODBORA DOBRODOL, klasa: 406-05/22-003/2360
Tvrtka: KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 8, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 185.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM ALEJE JAVORA, klasa: 406-05/22-003/2428
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.700,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ULICE I. ŠTEFANOVEČKI ZAVOJ, klasa: 406-05/22-003/2288
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.500,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA NOVAČKE ULICE OD BR. 252 DO ULICE BLAŽUNOV BRIJEG, klasa: 406-05/22-003/2327
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.200,00 kn
 
IZRADA PARCELACIJSKIH ELABORATA ZA GRADNJU PROMETNICA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/22-003/2287
Tvrtka: GEODETSKI PROJEKTI I SUSTAVI D.O.O., SKOKOV PRILAZ 6, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 104.125,00 kn
 
VOZILO ZA POTREBE PATRONAŽNE SLUŽBE, klasa: 406-05/22-003/1095
Tvrtka: EMIL FREY AUTOCENTRUM D.O.O., KOVINSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 111.427,28 kn
 
RTG FILMOVI I MATERIJAL, klasa: 400-01/21-004/4468
Tvrtka: REPROMAT-ZAGREB D.O.O., ČIČKOVINA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 189.655,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ZA POTREBE ODRŽAVANJA SPOMENIKA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 400-01/21-004/5030
Tvrtka: GIM GRAĐENJE D.O.O., VIKTORA KOVAČIĆA 3/M, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 37.400,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U MOTOVUNSKOJ ULICI, klasa: 406-05/22-003/1812
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., DUBRAVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.000,00 kn
 
HRANA ZA UZGOJ LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA, klasa: 406-05/22-003/937
Tvrtka: MMK TRGOVINA D.O.O., DRINSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 90.219,00 kn
 
MESO I MESNI PROIZVODI, klasa: 406-05/22-003/1405
Tvrtka: VINDIJA D.D., MEĐIMURSKA 6, 42000 VARAŽDIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 91.762,50 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI VELIKI VRH, klasa: 406-05/22-003/1479
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 51.500,00 kn
 
RADOVI NA UREĐIVANJU UČIONICA U OBJEKTU OŠ "BREZOVICA", klasa: 406-05/22-003/2434
Tvrtka: ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O., GARIĆGRADSKA ULICA 18, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 299.402,50 kn
 
SANACIJA KOŽARSKIH STUBA, klasa: 406-05/22-003/2357
Tvrtka: MODERNI ALATI I STROJEVI D.O.O., ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 305.052,60 kn
 
USLUGA VREDNOVANJA TIJEKOM IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB  ZA RAZDOBLJE DO 2027. GODINE, klasa: 406-05/22-003/1835
Tvrtka: INSTITUT ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE, ULICA LJUDEVITA FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2, 10001 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 47.000,00 kn
 
NABAVA USLUGA REVIZIJE PROJEKTA, klasa: 406-05/22-017/69
Tvrtka: SKT REVIZIJA D.O.O., ČAZMANSKA 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.200,00 kn
 
POVJERAVANJE POSLOVA UPRAVLJANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE TE ODRŽAVANJA KULTURNOG DOBRA ZBIRKE DR. JOSIPA KOVAČIĆA "HRVATSKE SLIKARICE ROĐENE  19. STOLJEĆU", klasa: 400-01/21-004/4954
Tvrtka: AUKCIJSKA KUĆA KONTURA D.O.O., NOVA CESTA 83, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 199.200,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD ZAVRŠETKOM RADOVA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZGRADE PSIHOGERIJATRIJE KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU "VRAPČE", klasa: 400-01/21-004/4181
Tvrtka: TRASA ADRIA D.O.O., IVANA STOŽIRA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 74.000,00 kn
 
RADOVI NA UREĐIVANJU FASADE NA OBJEKTU MJESNOG ODBORA ŽERJAVINEC, klasa: 406-05/22-003/2358
Tvrtka: PALAM D.O.O., TRG ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 188.962,50 kn
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZA INSTALIRANJE SIGNALIZATORA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE NA POSTOJEĆIM SEMAFORIZIRANIM RASKRIŽJIMA, klasa: 406-05/22-003/2305
Tvrtka: GE EL-PROING D.O.O., RADOSLAVA CIMERMANA 34, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 39.400,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM OŠTEĆENJA NASTALIH POD UTJECAJEM KAPILARNE VLAGE NA OBJEKTU DJEČJEG VRTIĆA "JABUKA", RESNIČKI PUT 88, klasa: 406-05/22-003/2429
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NIKOLA ŠEGEDIN, ULICA V 79, 23231 PETRČANE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.500,00 kn
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU NAD SANACIJOM ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA STAMBENE ZGRADE MILANA AMRUŠA 9, klasa: 406-05/22-003/1876
Tvrtka: ZENZO D.O.O., VUKOMEREČKA C. 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.000,00 kn
 
IZRADA GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA - ULICA MLADOSTI - BUZINSKI PRILAZ, klasa: 406-05/22-003/2503
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.800,00 kn
 
RADOVI NA UREĐIVANJU FASADE NA OBJEKTU MJESNOG ODBORA ŠIMUNČEVEC, klasa: 406-05/22-003/2359
Tvrtka: PALAM D.O.O., TRG ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 102.860,00 kn
 
 
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji