clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 11.10.2021. godine do 15.10.2021. godine

15.10.2021.
rad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
USLUGE PRANJA RUBLJA I ZAŠTITNE ODJEĆE, klasa: 400-01/21-004/3287
Tvrtka: OBRT MARIA, ZA USLUGE, MAZNICA 7, 10310 IVANIĆ GRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 124.210,00 kn
 
TEHNIČKI PLINOVI, klasa: 400-01/21-004/3261
Tvrtka: MESSER CROATIA PLIN D.O.O., INDUSTRIJSKA 1, 10290 ZAPREŠIĆ
Cijena ponude (bez PDV-a): = 182.471,00 kn
 
UREĐAJ ZA SNIMANJE PROBAVNE CIJEVI VIDEO KAPSULOM, klasa: 400-01/21-004/1028
Tvrtka: ENDOMEDIC D.O.O., DOBRILINA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 163.962,00 kn
 
POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE POTPORNOG SUSTAVA KONSTRUKCIJE OBJEKTA VILA FRANGEŠ, ROKOV PERIVOJ 2, klasa: 400-01/21-004/1994
Tvrtka: HEDOM D.O.O., VELIKA CESTA 28, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.500,00 kn
 
TEKUĆINA ZA REDUKCIJU ISPUŠNIH PLINOVA DIESEL MOTORIMA - AD BLUE, klasa: 400-01/21-004/4189
Tvrtka: C.I.A.K. D.O.O., SAVSKA OPATOVINA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 116.000,00 kn
 
ELEKTRIČNI ALATI, klasa: 400-01/21-004/3911
Tvrtka: BASIC D.O.O., BJELOVARSKA ULICA 1, 21000 SPLIT
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.090,00 kn
 
REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE OTONA IVEKOVIĆA SA SPOJEM NA BISTRIČKU ULICU, klasa: 400-01/21-004/4222
Tvrtka: BOLČEVIĆ GRADNJA D.O.O., DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETE-KRALJEVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 201.351,80 kn
 
REZERVNI DIJELOVI I ZAŠTITNE KAPE HIDRANATA, klasa: 400-01/21-004/3548
Tvrtka: SMIT COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9b, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.617,55 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM PROPUSTA U ULICI VIDA ROČIĆA KOD KČ.BR. 139, klasa: 400-01/21-004/3105
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NIKOLA ŠEGEDIN, ULICA V 79, 23231 PETRČANE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 800,00 kn
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA  NAD IZVOĐENJEM RADOVA IZGRADNJE, DOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE ILI SANACIJE OBJEKATA ODGOJA I OBRAZOVANJA, klasa: 400-01/21-004/4263
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.000,00 kn
 
NABAVA OPREME ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU U PETOJ GIMNAZIJI, klasa: 400-01/21-004/4285
Tvrtka: ŠKOLSKI SERVIS D.O.O., HVARSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 89.596,00 kn

USLUGA ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE "JURE KAŠTELANA", klasa: 400-01/21-004/4318
Tvrtka: SLAVONIJA BUS D.O.O., NOVI GRAD 26/A, 35216 VELIKA KOPANICA
Cijena ponude (bez PDV-a):= 149.250,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBU DOPUNSKE GRANE REGULACIJE TLAKA PARE U TOPLINSKOJ STANICI ZET-A, klasa: 400-01/21-004/4062
Tvrtka: NILA INFRARED D.O.O., PODGAJ 32, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a):= 9.988,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVLJANJE NADSREŠNICE NAD INTERNOM BENZINSKOM POSTAJOM U AUTOBUSNOM SERVISU DUBRAVA, klasa: 400-01/21-004/4302
Tvrtka: METAL-PROJEKT D.O.O., ILICA 191 C, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a):= 28.600,00 kn
 
ZAŠTITNA OPREMA, klasa: 400-01/21-004/4243
Tvrtka: MA-CO PLAST D.O.O., MAJCENOV PUT 38, 10 250 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a):= 143.940,00 kn
 
ULJA I MAZIVA ZA OPREMU I UREĐAJE U JAMSTVENOM ROKU I VISOKOUČINKOVITA ULJA, klasa: 400-01/21-004/4296
Tvrtka: TOKIĆ D.O.O., ULICA 144. BRIGADE, HRVATSKE VOJSKE 1A, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a):= 32.752,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji