clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 07.03.2022. godine do 11.03.2022. godine

11.03.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA ELABORATA OCJENE POSTOJEĆEG STANJA KONSTRUKCIJE OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB  - CENTAR - DOLAC 2, klasa: 400-01/21-004/5347
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 37.500,00 kn
 
PRAĆENJE, PRIKUPLJANJE, OBRADA I ANALIZA MEDIJSKIH OBJAVA ZA GRAD ZAGREB (PRESS CLIPPING), klasa: 406-05/22-003/270
Tvrtka: PRESSCUT D.O.O., DOMAGOJEVA 2, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 181.228,30 kn
 
USLUGE TEHNIČKE POMOĆI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, klasa: 406-05/22-003/297
Tvrtka: DELOITTE D.O.O., RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 149.400,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE ULICE FRANJE PETRAČIĆA, klasa: 406-05/22-003/269
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE EUGEN GUNDIĆ, RADOSLAVA CIMERMANA 34, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.450,00 kn
 
UREĐENJE RUBNIH ELEMENATA RADI ZAŠTITE PJEŠAKA NA RASKRIŽJU ULICA DONJE SVETICE I GRADA VUKOVARA, klasa: 406-05/22-003/293
Tvrtka: KODEKS GRADITELJSTVO D.O.O., HRVATSKOG PROLJEĆA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 80.240,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ŠETNICE I DJEČJEG IGRALIŠTA U RAPSKOJ 37, klasa: 406-05/22-003/290
Tvrtka: ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 149.250,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ULICE FRANJE PETRAČIĆA, klasa: 406-05/22-003/264
Tvrtka: TRSTENIK ELEKTRONIKA D.O.O., TRSTENIK NARTSKI, ZAGREBAČKA 163, 10361 SESVETE-KRALJEVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 74.542,00 kn
 
NABAVA STOLICA ZA BLAGOVAONICU U OSNOVNOJ ŠKOLI "TRNSKO", klasa: 406-05/22-003/308
Tvrtka: MODEL EDUCA D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 126, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 61.500,00 kn
 
USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNALNOG SUSTAVA NAVISION, klasa: 406-05/22-003/111
Tvrtka: STORM COMPUTERS D.O.O., SAVICA I. 127, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 184.992,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE OŠTEĆENJA OD VLAGE OBJEKTA NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA, HEINZELOVA 88, klasa: 406-05/22-003/263
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.500,00 kn
 
USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM JUŽNOG PRILAZNOG VIJADUKTA JADRANSKOG MOSTA S UPORNJAČKIM PROSTORIJAMA, klasa: 406-05/22-003/294
Tvrtka: UNOCERT J.D.O.O., BALOKOVIĆEVA 21, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.600,00 kn
 
USLUGA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI MANAGERA, klasa: 406-05/22-003/274
Tvrtka: TRIGLAV OSIGURANJE D. D., ANTUNA HEINZA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 192.599,63 kn
 
PRIGODNO USKRSNO UKRAŠAVANJE GRADA ZAGREBA 2022. -  postava uskrsne dekoracije, klasa: 406-05/22-003/282
Tvrtka: TRSTENIK ELEKTRONIKA D.O.O., TRSTENIK NARTSKI, ZAGREBAČKA 163, 10361 SESVETE-KRALJEVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 85.372,00 kn
 
MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE ULICE JOSIPA MAROHNIĆA, klasa: 406-05/22-003/268
Tvrtka: ELEKTRO-ENERGETIKA D.O.O., RATARSKA 75A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 28.490,00 kn
 
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji