clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 07.02.2022. godine do 11.02.2022. godine

11.02.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
OPREMA, ALATI, REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR  ZA HORTIKULTURU, klasa: 400-01/21-004/5558
Tvrtka: SMIT COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9b, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.439,57 kn
 
USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE ODVOJKA SELSKE CESTE KOD K.BR. 23, U SESVETAMA, klasa: 400-01/21-004/5849
Tvrtka: ALFA SIGURNOST D.O.O., AV. V. HOLJEVCA 20, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.980,00 kn
 
POTROŠNI TEHNIČKI I ELEKTROMATERIJAL, klasa: 400-01/21-004/4161
Tvrtka: SMIT COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9b, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 139.723,89 kn
 
SANACIJA OŠTEĆENJA OD POTRESA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ISTOK, IVANIĆGRADSKA 38, klasa: 400-01/21-004/5490
Tvrtka: GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O., LUKARSKA 43, 10370 DUGO SELO, LUKARIŠĆE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 222.955,02 kn
 
PRIJENOSNA RAČUNALA ZA PATRONAŽU, klasa: 400-01/21-004/5906
Tvrtka: LOST D.O.O., ULICA KREŠE GOLIKA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 159.420,00 kn
 
ZAŠTITNI RADOVI NA MUZEJSKOJ GRAĐI (FUMIGACIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA), klasa: 400-01/21-019/192
Tvrtka: AGROSAN D.O.O., HERMANOVA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 158.000,00 kn
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZA INSTALIRANJE SIGNALIZATORA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE NA POSTOJEĆIM SEMAFORIZIRANIM RASKRIŽJIMA, klasa: 400-01/21-004/5838
Tvrtka: MARKIVA PROJEKT D.O.O., HRGOVIĆI 95, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 48.200,00 kn

OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM ZAVRŠETKA RADOVA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJA ZGRADE ZA PSIHOGERIJATRIJU KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU "VRAPČE", klasa:
400-01/21-004/5757
Tvrtka: UNOCERT J.D.O.O., BALOKOVIĆEVA 21, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.900,00 kn
 
BRAVARSKE USLUGE PRI STUPANJU U POSJED STANA, POSLOVNOG PROSTORA SA PROTUPROVALNIM VRATIMA ILI BRAVOM TE U POSTUPKU PROVOĐENJA OVRHE RADI PREDAJE ZEMLJIŠTA U POSJED GRADU ZAGREBU, klasa: 400-01/21-004/5657
Tvrtka: GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O., IVANA ČESMIČKOG 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 181.400,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U VESLAČKOJ ULICI, klasa:
406-05/22-003/102
Tvrtka: TAU PROJEKT D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.480,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji